Заповед и график за електронна среда

Заповед и график за електронна среда

Заповед и график за електронна среда

Учениците от V-XII клас преминават в смесена/хибридна среда по изработения график.