За нас

За нас

  СУ"Георги Стойков Раковски" - гр. Котел  е средищно училище . В него  се обучават  в подготвителна група  23 деца , 600 ученици в дневна форма ( I- XII клас)и 68 ученици в неприсъствена (самостоятелна) форма. 

1- 7 клас - общообразователни паралелки;

8-12 клас - в нашето училище осъществяваме обучение в професионални паралелки "Готвач" и "Екскурзовод", профилирани паралелки "Софтуерни и хардуерни науки" , "Хуманитарни науки" и "Природни науки ".