Обществен съвет

Обща информация

Членове на обществения съвет при СУ"Георги Стойков Раковски"

1.Веселина Русева -председател

2. Фана Чернева - член

3. Мустафа Ахмедов - секретар

4. Генка Ченчева - член

5.Съби Лъсков - представител на работодателите

6. Десислава Пепелипева - представител на община Котел