Открит урок на тема "Готвачи в ролята на екскурзоводи"

Открит урок на тема "Готвачи в ролята на екскурзоводи"

Открит урок на тема "Готвачи в ролята на екскурзоводи"

На 11.02.2020 г. от 13:30 в конферетната зала се проведе открит урок на тема "Готвачи в ролята на екскурзоводи". Учениците от 9 Б клас представиха презентации за различни места от света с ръководител Славка Докова. На открития урок присъстваха ръкододството на училището, други колеги , родители и ученици от 9 В клас.

Благодарим на учениците от 9 Б клас!