• Производство на кулинарни изделия и напитки
    СУ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"-КОТЕЛ
    Производство на кулинарни изделия и напитки
  • Екскурзоводско обслужване
    СУ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"-КОТЕЛ
    Екскурзоводско обслужване
  • СУ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"-КОТЕЛ
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

  Средно училище"Георги Стойков Раковски" - гр. Котел  е средищно училище . В него  се обучават  в подготвителна група  23 деца , 600 ученици в дневна форма ( I- XII клас) и 68 ученици в неприсъствена (самостоятелна) форма. 

1- 7 клас - общообразователни паралелки;

8-12 клас - в  училището осъществяваме обучение в професионални паралелки "Готвач" и "Екскурзовод", профилирани паралелки "Софтуерни и хардуерни науки" , "Хуманитарни науки" и "Природни науки ".

ЗНАНИЕТО Е БЪДЕЩЕ!