Съобщение за поверителност на личните данни. Информация за учeници и родители

Съобщение за поверителността на личните данни. Информация за ученици и родители

СФО КОНСУЛТАЦИИ – УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА – СЕСИЯ ОКТОМВРИ

СФО консултации учебна 2018-2019 година сесия октомври

НВО Дигитални компетентности 10 клас

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА И ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 11.06.2018 Г. ДО 15.06.2018ГОДИНА Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане

Заповед и график за провеждане на НВО на учениците в IV,VII и X клас през учебната 2017/2018 година

Заповед и график на провеждане на НВО-2017-2018 година

Заповед и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019година

Заповед и график на дейностите по приемане на ученици за учебна

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

Списък, реда и условията за провеждане на самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година

Списък, реда и условията за провеждане на самостоятелна форма на обучение ,януарска- февруарска сесия през учебната 2017/2018 година Заповед и график за януарската-февруарската сесия на самостоятелната форма

Световен ден за възпоменание на жертвите в пътно-транспортни произшествия

С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на месец ноември е обявена за „Световен ден на възпоменание на жертвите на пътно-транспортните произшествия”. Тази година календарният ден за възпоменание на жертвите  е 19

Списък, реда и условията за провеждане на самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 годиана

Графика за първата редовна сесия може да си изтеглите от следния линк: график за първа редовна сесия

06.11.2017 ГОД. – ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В РУ НА МВР – ГР. КОТЕЛ

По повод Празника на българската полиция  в Районното управление  на МВР – Котел на 06.11.2017 год.  проведе „Ден на отворени врати”. Учениците от трети клас на СУ „Георги Стойков Раковски” с класни ръководители: Донка Йочева, Красимира Димова и Елисавета Мянкова