Бюджет

Можете да разгледате финансовия отчет 01.01.2018г-30.09.2018г.

                             Можете да разгледате финансовия отчет за третото тримесечие на 2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета – разход за месец 9

Можете да разгледате финансовия отчет за първото тримесечие на 2017г.

Финансов отчет на бюджет 2017 – I тримесечие