На 9.06.2015 – Държавен изпит за придобиване на II СПК ,професия „готвач“- I група