План за превенция на противообшесвтените прояви на малолетни и непълнолетни деца

План за превенция на противообшесвтените прояви на малолетни и непълнолетни деца за учебната 2019-2020година