За нас

 

faviconДнес в СУ“Г.Ст.Раковски“ се обучават  630 ученика  в дневна форма и  45 ученика  в самостоятелна форма на обучение:начален етап -8  паралелки, прогимназиален етап -5 паралелки  и гимназиален етап  15 паралелки.

-Учениците от начален   са в общообразовтелни и непрофилирани паралелки;

-Учениците от прогимназиален етап са общообразовтелни паралелки;

-Учениците от гимназиален  етап са разпределени в профил природо-математически с профилиращи предмети  Български език и литера,Химия и опазване на околната среда и  Информационни технологии- 2 паралелки;в профил хуманитарни паралелки  с профилиращи предмети Български език и литература, История и цивилизации и  Информационни технологии – 1 паралелка ; професионални -10 паралелки – 5 от които професия готвач  и 5 екскурзовод   и 2  непрофилирани паралелки.