План прием в VIII клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“, ГР. КОТЕЛ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

CCI10042017_0000