Националното състезания по география и икономика на 14-15.02.2014, Сливен