Колектив

Списък на длъжностните лица и преподаватели

В СУ“Георги Стойков Раковски“- гр. Котел

Име,презиме, фамилия

длъжност

Стефан Панийотов Дондев директор
Мария Маркова Христова ЗДУД
Иванка Иванова Атанасова ЗДУД
Пенчо Казаков ЗДАСД
Севгин Мустафов Ибрахимов Ръководител направление „ИКТ“
Жанета Добрева Жекова учител по БЕЛ
Диян  Иванов Иванов учител по БЕЛ
Елена Стоянова Куртева учител по БЕЛ
Ния Иванова Йочева учител по БЕЛ
Мария Георгиева Байрямова учител по немски език
Асен Георгиев Топалов учител по английски език
Веселина  Борисова Иванова учител по английски език
Пенка Димитрова Кирова учител по руски език
Андон Иванов Кръстев учител по информационни технологии
Нели Николаева Милчева учител по математика
Пенка Атанасова Къчева учител по математика
Силвена Маринова Михова учител по математика , информатика и информационни технологии
Милен  Живков Стойков учител по информатика и информационни технологии
Събина Георгиева Георгиева учител по биология и ЗО
Жулиета Стойкова учител по география и икономика
Ирина Василева Гривова учител по химия и  ООС
Светла Стоянова Румънецова учител по физика и астрономия
Рефие Ахмедова Адемова учител по география и икономика
Светла Стефанова Радева учител по руски език
Стойко Йорданов Арабаджиев учител по история и цивилизация
Ганка Йорданова Абаджиева учител по история и цивилизация
Николай Валентинов Недков учител по философски цикъл
Златина Стойчева Димитрова учител по изобразително изкуство
Пенка Лазарова Косева учител по музика
Недко Ненков Катреков учител по ФВС
Мария Лолова психолог
Красимира Станева Иванова учител по професионална подготовка(теория)
Иван Петров Пенчев учител по професионална подготовка(практика)
Пенка Василева учител по професионална подготовка(практика)
Славка Докова учител по професионална подготовка(практика)
Юлия Николаевна Събева учител по професионална подготовка
Николай Генов Петров учител
Ивелин Йорданов Павлов  учител по ФВС
Маргарита Иванова Радева начален учител
Пенка Ефтимова Николова  учител подготвителна група
Христина Атанасова Джондрова начален учител
Елисавета Димитрова Мянкова начален учител
Таня Тодорова Казакова начален учител
Надежда Минкова Богданова начален учител
Донка Димитрова Йочева начален учител
Маргаритка Пенчева Иванова начален учител
Генка Христова Василева начален учител
Дарина Христова Кондева начален учител
Стоянка Иванова Канева начален учител
Виолета Велчева Врачева  начален учител
Керанка Пеева Робето начален учител
Снежана-София Иванова Тодорова начален учител
Пенка Георгиева Янакиева начален учител
Красимира Русева Димова начален учител
Сафина Перова завеждащ, административна служба
Катя Хинова счетоводител
Недялка Чакалова касиер
Соня Иванова домакин
Милена Димова  библиотекар