ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Покана за избор на нов обществен съвет