График на изпитите на самостоятелната форма на обучение – януарска сесия

График и състав на комисиите за провеждане и оценяване на изпитите на самостоятелната форма -януарска сесия