На 18.12.2018 година в СУ“Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел се проведе открит урок по БЕЛ

На 18.12.2018 година в СУ“Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел се проведе открит урок по БЕЛ с учениците от 5 А клас, с ръководител Елена Куртева и със съдействието на Пенка Косева(Дунчева).На открития урок присъстваха Стефан Дондев- директор на СУ“Георги Стойков Раковски“, Мария Маркова – ЗДУД , учители от СУ“Георги Стойков Раковски“ и родители.