На 5.12.2018 година в СУ“Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел се проведе открит урок по руски език.

На 5.12.2018 година в СУ“Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел се проведе открит урок по руски език с учениците от 9 В клас (Готвач) и ръководител Пенка Кирова. Сред гостите бяха Веселина Бонева – Старши експерт по чужд език и по майчин език и учители по руски език от Сливенска област.