Съобщение

На 23.10.2018 ще се проведат следните изпите:
Български език и литература (6,7 и 9 клас клас) – 14:30
Място на провеждане : Кабинет Пенка Къчева

Български език и литература (5,10,11 и 12 клас) – 14:30
Място на провеждане : Kaбинет Нели Милчева