Съобщение

На 22.10.2018 ще се проведат следните изпите:

Математика(5,6,7,8 и 11 клас) – 14:30
Място на провеждане : Кабинет Пенка Къчева

Математика(9,10 и 12 клас) – 14:30
Място на провеждане : Kaбинет Нели Милчева