Съобщение

На 18.10.2018 година ще се проведат следните изпити:
1.Човекът и природата – 14:30
място:Кабинет Пенка Къчева
2.Биология (7 клас) – 14:30
място:Кабинет Пенка Къчева
3.Биология (8 и 9 клас) – 14:30
място:Кабинет Нели Милчева
3.Философия ЗИП – 14:30
място: Кабинет Пенка Къчева
4. Свят и личност – 14:30
Кабинет Пенка Къчева

На 19.10.2018 година ще се проведат следните изпити:
1. Изобразително изкуство – 14:30
място:Кабинет Пенка Къчева