СЪОБЩЕНИЕ:НА 15.10.2018Г. ЗАПОЧВАТ ИЗПИТИТЕ НА СФО ОТ ОКТОМВРИЙСКА-НОЕМВРИСКА СЕСИЯ УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

От този линк може да видите графика
НА 15.10.2018 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК/ – 14:30
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
МЯСТО:ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН

НА 16.10.2018ГОДИНА – 14:30

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА: КАБИНЕТ НА ПЕНКА КЪЧЕВА

ФИЛОСОФИЯ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: КАБИНЕТ НА ПЕНКА КЪЧЕВА

СВЯТ И ЛИЧНОСТ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: КАБИНЕТ НА НЕЛИ МИЛЧЕВА
МАТЕМАТИКА – ИУЧ
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: КАБИНЕТ НА НЕЛИ МИЛЧЕВА

НА 17.10.2018 ГОДИНА – 14:30
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: КАБИНЕТ НА ПЕНКА КЪЧЕВА
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: КАБИНЕТ НА НЕЛИ МИЛЧЕВА