Monthly Archives: януари 2019

График на изпитите на самостоятелната форма на обучение – януарска сесия

График и състав на комисиите за провеждане и оценяване на изпитите на самостоятелната форма -януарска сесия

Образци

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф. Инфо 156 – европейско прил дипл. СО Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф. Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК Инфо 153 – дубликати Инфо 150 – признаване от чужбина

Започват консултациите на СФО – учебна 2018/2019 година – сесия януари/февруари

Консултации СФО учебна 2018-2019 година – сесия януари -февруари