График на изпитите на самостоятелната форма на обучение – януарска сесия

График и състав на комисиите за провеждане и оценяване на изпитите на самостоятелната форма -януарска сесия

Образци

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф. Инфо 156 – европейско прил дипл. СО Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф. Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК Инфо 153 – дубликати Инфо 150 – признаване от чужбина

Започват консултациите на СФО – учебна 2018/2019 година – сесия януари/февруари

Консултации СФО учебна 2018-2019 година – сесия януари -февруари

На 18.12.2018 година в СУ“Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел се проведе открит урок по БЕЛ

На 18.12.2018 година в СУ“Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел се проведе открит урок по БЕЛ с учениците от 5 А клас, с ръководител Елена Куртева и със съдействието на Пенка Косева(Дунчева).На открития урок присъстваха Стефан Дондев- директор на СУ“Георги

На 5.12.2018 година в СУ“Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел се проведе открит урок по руски език.

На 5.12.2018 година в СУ“Георги Стойков Раковски“ – гр. Котел се проведе открит урок по руски език с учениците от 9 В клас (Готвач) и ръководител Пенка Кирова. Сред гостите бяха Веселина Бонева – Старши експерт по чужд език и

Съобщение

На 23.10.2018 ще се проведат следните изпите: Български език и литература (6,7 и 9 клас клас) – 14:30 Място на провеждане : Кабинет Пенка Къчева Български език и литература (5,10,11 и 12 клас) – 14:30 Място на провеждане : Kaбинет

Съобщение

На 22.10.2018 ще се проведат следните изпите: Математика(5,6,7,8 и 11 клас) – 14:30 Място на провеждане : Кабинет Пенка Къчева Математика(9,10 и 12 клас) – 14:30 Място на провеждане : Kaбинет Нели Милчева

Съобщение

На 18.10.2018 година ще се проведат следните изпити: 1.Човекът и природата – 14:30 място:Кабинет Пенка Къчева 2.Биология (7 клас) – 14:30 място:Кабинет Пенка Къчева 3.Биология (8 и 9 клас) – 14:30 място:Кабинет Нели Милчева 3.Философия ЗИП – 14:30 място: Кабинет

Кадри от „най-добър млад готвач“, „най-добър млад хлебар-сладкар“ – Варна организирано от БХРА

СЪОБЩЕНИЕ:НА 15.10.2018Г. ЗАПОЧВАТ ИЗПИТИТЕ НА СФО ОТ ОКТОМВРИЙСКА-НОЕМВРИСКА СЕСИЯ УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

От този линк може да видите графика НА 15.10.2018 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК/ – 14:30 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ МЯСТО:ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА 16.10.2018ГОДИНА – 14:30 ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА: КАБИНЕТ НА ПЕНКА КЪЧЕВА ФИЛОСОФИЯ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: КАБИНЕТ